NEW
熱賣中

牛勢騸牯手切牛挽手 200克

$98

牌子: 牛勢

牛勢堅持用新鮮本地騸牯牛🐂

**以上圖片只供參考*

描述

牛挽手即是牛前腿連心口位置既肉,產量比較少,一隻牛只有兩三斤. 牛肉香味及油香味都相對比較重