Sᴜᴍᴍᴇʀ sᴀʟᴇs  開始囉!! 夏日特價X會員折扣日

🎊 夏日會員優惠日 🎊

『所有正價產品9️⃣5️⃣ 折* 發售』

➡️付款時提供會員電話號碼即可享有折扣

➡️仲有更多食材做緊會員限時特價添

優惠期: 𝐌𝐎𝐍 𝟏𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐 ~ 𝐖𝐄𝐃 𝟑𝟏/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐

【*優惠不適用於特價產品及套餐】

☀ 買食材送美酒🍷☀

『會員』 買滿$400 或

『非會員』買滿$500並參加會員計劃

即送德國玫瑰紅酒一支(價值$98)

【產品限量送完即止】

☀ 夏日清貨大減價 ☀

『部份精選特價產品折扣超過7️⃣‼️

優惠期: 𝐌𝐎𝐍 𝟏𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐 ~ 𝐖𝐄𝐃 𝟑𝟏/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐

#會員日#夏日優惠日#清貨優惠